Kvalitetssikring

Gandrup Element A/S' produkter er certificeret af Dancert i.h.t. gældende normer; herunder DS/EN 1520,

DS 411, DS/EN 206 samt DS 2426.

Gandrup Element A/S' montageopgaver kontrolleres med virksomhedens kvalitetsplan.

GANDRUP ELEMENT A/S​,Teglværksvej 35, 9362 Gandrup​ //CVR: 13972648 //+ 45 96 54 38 00 //faktura@gandrupelement.dk //ge@gandrupelement.dk